Kontakt

Om oss

 

Organisering og styre

 

Sortland Jazzfestival er en prosjektorganisasjon under Sortland Jazz- og Viseklubb. Klubben er en ideell, frivillig organisasjon med ca 120 medlemmer. Festivalen har ingen ansatte, og ca. 100 personer deltar aktivt i selve arrangeringen av jazzfestivalen.

 

I 2018 består styret av Steinar Kjeldsen (festivalsjef), Sverre Bjerga, Hege Steiro, Robert Hansen, Bodil Endresen, og Ingjerd Strøm Hansen.

 

Tett på store musikalske opplevelser

 

Sortland Jazzfestival er en unik perle av en jazzfestival som arrangeres midt i en av de mest folkerike regioner i Nord-Norge i uke 37 hvert år.

 

I snart 30 års kontinuerlig drift har skapt en vital, idérik og kunstnerisk interessant jazzfestival i Nord-Norge. Publikum er tett på artister og musikalske opplevelser av høy internasjonal klasse.

 

Festivalen satset sterkt på arrangementer for barn og unge. Festivalen tar et klart kulturellt ansvar i vår region for å gi innbyggerne kunstneriske opplevelser av topp klasse. Sortland jazzfestival er av Sortland kommune vektlagt som et av kommunens viktigste kulturelle arrangement, og festivalen spiller en stor rolle i kulturlivet i regionen Vesterålen.

 

Sortland Jazzfestival skal:

 

  • I slutten av september presentere jazzmusikk på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå for innbyggere i Nordre Nordland og Sør-Troms.
  • Nordnorske utøvere av jazzmusikk skal delta i arrangementet, i tillegg til norske og utenlandske jazzmusikere.
  • Barn og unge skal nås gjennom egne arrangement både som publikummere og utøvere.
  • Jazzmusikken skal ha bred genremessig spredning, og konsertene skal legges til ulike scenetyper for å være attraktiv for ulike publikumsgrupper, både i forhold til alder og interesse.
  • Jazzmusikk bør møte andre kulturuttrykk som litteratur, billedkunst, film etc. Vi legger vekt på at det skapes og lages ny musikk til festivalen. Dette kan være nye arrangement eller nyskrevet musikk som framføres av artister. Gjerne i samarbeid med utøvere fra regionen eller landsdelen.
  • Jazzfestivalen skal ha et sterkt preg av frivillig innsats.
  • Egen kunstutstilling skal arrangeres samtidig med festivalen
  • Øke eksisterende samarbeid med regionens kulturliv bl.a. musikklinje, kommunal musikkskole, Ny-musikk – miljø, kor , korps, litteraturlag, kirke.

 

X